Barnelue av eget villsauskinn. Str 1,5-2 år. Kr. 400,-